3 – Simulaatiot

 

Tule harjoittelemaan kriittisten potilaiden akuuttihoitoa moniammatillisissa tiimeissä!

Kokoamme mahdollisimman monipuolisia ryhmiä, jotka saavat suoriutua realistisista ja haastavista potilastapauksista. Potilastapaukset on laadittu kokeneiden ensihoidon simulaatio-ohjaajien sekä akuuttilääketieteen ammattilaisten kanssa yhteistyössä. Laitteiden käytössä opastetaan, tärkeintä on päästä harjoittelemaan tiimityöskentelyä ja ei-teknisiä taitoja moniammatillisessa ryhmässä. Lopuksi puramme debriefingissä käydyt potilastapaukset ja etsimme yhdessä oppimisen helmiä. Tule mukaan haastamaan itsesi ja heittäydy simulaation vietäväksi!

KOULUTTAJAT


Oskar Hagström
Ensihoitopäällikkö, Soite, Kokkola


Katja Jokela
Anestesiologian ja tehohoidon EL,
ensihoitolääketieteen erityispätevyys,
SATSHP Ensihoito ja päivystys


Jukka Kettunen
Ensihoitaja AMK, MSc Ensihoidon lehtori
Metropolia Ammattikorkeakoulu


Ari-Pekka Åker
Ensihoitaja, ensihoidon lehtori
Metropolia Ammattikorkeakoulu


Sami Länkimäki

Anestesiologian ja tehohoidon el
ensihoidon ylilääkäri,
EPSHP, FinnHEMS 30


Pasi Miettinen

Ensihoitaja, ensihoidon lehtori
Metropolia ammattikorkeakoulu


Christoffer Ericsson

Ensihoitaja YAMK, Ensihoidon lehtori
Ammattikorkeakoulu Arcada


Mari Juuti

Lastentautien erikoislääkäri,
neonatologi, apulaisylilääkäri,
PKKS, Joensuu