4 – Työssä jaksaminen

"Omassa työssäni huomasin kuinka kliinisen työn yhdistäminen kehittämistyöhön, päivystyksen kehittämisen aiheuttamat haasteet ja oma tunnollisuuteni johtivat uupumisvaaraan. Tekemäni työ vaikuttaa niin monen ihmisen elämään, että haluan tehdä kaiken erittäin harkitusti ja suunnitellusti. 

Minulle tarjottiin mahdollisuutta säännölliseen työnohjaukseen, jossa käymme läpi sekä työ - että vapaa-ajan hallinnoimiseen liittyviä asioita, mutta myös vaikeita potilastapauksia, jotka jäävät painamaan mieltä. Työ -ja vapaa-ajan tasapaino myös ylläpitää jaksamista nk. reserviä jota tarvitaan kun jotain odottamatonta raskasta tapahtuu, joko omassa - tai työelämässä."

-Iita, Oulu-

Työssä jaksaminen ja selviytymiskyky hoitotyön ammattilaisen yksilöllisenä ja yhteisöllisenä vahvuutena. Miten luoda ja ylläpitää selviytyskykyä arjessa, mikä auttaa jaksamaan ja jatkamaan, mahdollistaa työstä ja elämästä nauttimisen kaiken kohdatun kärsimyksen jälkeen? Miten huolehdin itsestäni ja miten työyhteisössäni mahdollistetaan jaksamista kuormittavissa tilanteissa?

Workshopissa hahmotellaan ”resilienssireseptiä”, selviämistä tukevia tekemisiä, ajatuksia ja asennoitumisia. Pysähdytään myös myötätuntouupumuksen käsitteen kohdalla. Myötätuntouupumus on työperäisestä tunnekuormasta aiheutuva yleinen riskitekijä hoitoalalla, pohditaan yhdessä sen tunnistamista, sekä siihen ”varautumista” ja reagoimista.
Sopii kaikille konferenssin ammattiryhmille.

Workshopin vetäjänä toimii Krisse Lipponen VET psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja sekä OYS:n päivystyksen apulaisylil. Iita Daavittila.

KOULUTTAJAT

Iita Daavittila
Akuuttilääketieteen el, ensihoitolääkri FH50
apulaisylilääkäri, OYS

Krisse Lipponen
Psykoterapeutti VET, työnohjaaja