8 – Ilmatiet 

Ilmatie-workshopissa käydään läpi ilmateidenhallinnan eri periaatteita ja tapoja, mukaan lukien ventilaattoreiden ja NIV:ien käyttö ja asetukset. Workshoppiin kuuluu lyhyt alkuluento ja tämän jälkeen jakaannumme simulaatioryhmiin. Lopuksi käydään läpi keissien haasteet sekä kootaan yhteen opitut asiat. Tarkoituksena käydä tapaukset läpi ilmateiden manuellista avaamisesta trakariin asti. 

Sopii kaikille ammattiryhmille, kukin tekee oman ammattinsa osan toimenpiteessä/simussa.

KOULUTTAJAT


Markus Lyyra
Yleislääketieteen ja anestesiologian el.
Ensihoidon erityispätevyys,
Porvoon sha, FinnHEMS10


Anna Meuronen
Anestesiologian ja tehohoidon el,
akuuttilääketieteen evl, TAYS Acuta


Jenny Takala
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
akuuttilääketieteen evl, Porvoon sairaala


Maria Valjus
Anestesiologian ja tehohoidon el
HYKS Akuutti, Jorvin päivystys


Milla Nisula
Anestesiologian ja tehohoidon el
Porvoon sairaala