7 – Toimenpiderastit

"Kliiniset kädentaidot kentällä ja päivystyksessä" "Henkeä pelastavia kirurgisia toimenpiteitä"

Arteriakanyyli ja arteria verenpaineen mittaus
Intraosseaaliyhteys
Pleuradreeni
Ultraääniohjattu ascites – punktio

"Sekä päivittäin että harvoin – jos koskaan - uran aikana eteen tulevia tilanteita"
"Tunnista, diagnosoi, hoida henkeä uhkaavat välitöntä hoitoa vaativat tilat, joissa kuolema on estettävissä"

Jänniteilmarinta - torakosenteesi
Hengitystien tukkeutuminen – krikotyreotomia/hätäkoniotomia

Katastrofaalinen ulkoinen verenvuoto

TECC (Tactical Emergency Casualty Care)

KOULUTTAJAT


Teemu Elomaa
Akuuttilääketieteen, anestesiologian ja
tehohoidon el, ylilääkäri, VSSHP,
EPLL, FinnHEMS 20, SATSHP


Kirsti Kemp
Akuuttilääketieteen evl,
Jorvi päivystys, HUS


Jarkko Karihuhta
Akuuttilääketieteen sekä sisätautien el.
Ensihoidon erityispätevyys,
Satakunnan keskussairaala ja ESA00


Hanna Korpela
Akuuttilääketieteen evl,
VSSHP, EPLL, SATSHP ensihoito


Marko Sainio
Akuuttilääketieteen el, ensihoitolääkäri
VSSHP EPLL


Victoria Stephen
Emergency Medicine Physician
Thelle Moegerane Hospital


Tuomas Uusitalo
Ensihoitaja, Ensihoidon kenttäjohtaja,
Master of Health Care. AmO.
Satshp ensihoito


Marko Penttilä
Master of Health Care AmO,
ensihoidon kenttäjohtaja, koulutusvastaava,
SATSHP Ensihoito


Petri Sillanpää
Ensihoidon kenttäjohtaja, VSSHP/EPLL Turku


Mikael Laaksonen
VSSHP/EPLL Akuuttilääketieteen eval.
Masters Degree Candidate
Harvard University
Division of Continuing Education


Tatu Immonen
KNK-erikoislääkäri
akuuttilääketieteen evl
VSSHP, EPLL


Mikko Virtanen
Ensihoidon kenttäjohtaja
VSSHP, EPLL